Regulerer selv for ny bru over Herøysundet

Herøysundbrua

Formannskapet i Herøy vedtok i dagens møte å starte reguleringsarbeidet for ny bru over Herøysundet på eget initiativ etter at de har fått beskjed om at dette arbeidet ikke prioriteres fra Nordland fylkeskommune i 2016.

Herøysundbrua stod ferdig i 1966 og er etter de flestes mening overmoden for utskifting med en mer moderne bru som er beregnet for dagens trafikkmønster. I følge ordfører Arnt Frode Jensen har kommunen arbeidet for å få på plass ny bru i rundt 20 år.

I juni 2014 hadde kommunen et møte med fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo og regionvegsjef i Statens Vegvesen, Torbjørn Naimak der de selv fikk erfare den sterke trafikken over brua. Under dette møtet ble det gitt klarsignal til å komme i gang med reguleringsarbeidet for ny bru i regi av Statens vegvesen. Ordfører har også senest i januar i år tatt opp saken med regionvegsjef Torbjørn Naimak og da ble det også hevdet at reguleringsarbeidet skulle komme i gang.

Ny utsettelse fra fylket
Den 16. februar mottok imidlertid kommunen et brev fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund om at det allikevel ikke var aktuelt å bruke planmidler på ny bru over Herøysundet i 2016. Dette begrunnes i det pågående arbeidet med ny «Transportplan Nordland» og prosjektet «Nytt samferdselskart for hurtigbåt- og ferje i Nordland». I samme brevet lover samferdselsråden at han vil ta opp med Statens vegvesen hva som er mulig å gjøre av kortsiktige tiltak på stedet for å unngå trafikkfarlige situasjoner slik det har vært flere av i vinter.

Regulerer selv
Et enstemmig formannskap vedtok 1. mars at kommunen på eget initiativ starter reguleringsarbeidet.

- Det er kommunestyret som er planmyndighet selv om det er vegvesenet som eier veien. Reguleringsplanen må på plass før vi kan komme videre med brua. Vi ser hendelsene og de mangler som brua har i forhold til den store trafikken. Det er derfor presserende å få på plass en ny bru og vi må gjøre det vi kan for å få det til. Når planarbeidet er gjort er det ingenting som står i veien for at det kan arbeides med å få på plass finansieringen, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Planen er at ny bru skal lokaliseres sør for eksisterende bru, der det etterstrebes en så komprimert løsning som mulig for å redusere skadevirkningene på eksisterende bygninger. Det forutsettes at brua skal ha to kjørebaner og separat gang- sykkelvei. Det forutsettes videre at brua skal ha en seilingshøyde på 9 meter, noe som også tidligere er vedtatt politisk.

Reguleringen tar utgangspunkt i skisser av ny bru som er utarbeidet av Statens vegvesen og som ble presentert på folkemøte 8. januar 2013.

Herøysundbrua
Herøy kommune setter nå i gang reguleringsarbeidet for ny bru over Herøysundet etter å ha fått beskjed fra fylkesråd for samferdsel om at dette arbeidet ikke kommer i gang i år heller.
Trailer sakset ved Herøysundbrua_oversikt_Roy N
Den bratte og svingete brua over Herøysundet har flere ganger skapt trafikkfarlige situasjoner i vinterhalvåret. Bildet er hentet fra en episode med et vogntog som fikk problemer den 2. februar i år. Heldigvis skjedde dette på en tid av døgnet da det ikke var mye trafikanter på brua. (Foto: Roy Nilssen)
Modell av Herøysundbrua
Her er en skisse av den nye brua.

Annonser