Regnskapskurs

Årsregnskap

Folkeuniversitetet Nordland arrangerer regnskapskurs med med oppstart 20. og 21. februar 2019.

Praktisk årsregnskap
Klasserom på nett over 40 timer
Oppstart 20.02.19.
Meld deg på her.

Lær om enkel årsavslutning, samt grunnlaget du trenger for å vurdere regnskapet etter prinsipper for årsregnskap.

Kurset er for deg som har grunnleggende kunnskap i regnskap og ønsker å lære deg om årsavslutning.

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

 • Regnskapsavslutning og dokumentasjonskrav
 • Periodisering av inntekter og kostnader
 • Inntekter og innbetalinger fra kunder
 • Renter og avdrag på lån
 • Presentasjon av resultatregnskap og balanse
 • Regler for vurdering av eiendeler og gjeld
 • Regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap
 • Egenkapital og resultatdisponering i selskap
 • Kontantstrømoppstilling
 • Introduksjon til regnskapsanalyse

Gjennomføring
Undervisningen består av forelesninger, praktiske øvinger og oppgaveløsning.

Regnskapskurs med e-Accounting
Klasserom på nett over 40 timer .
Oppstart 21.02.19.
Meld deg på her.

På dette kurset får du en innføring i regnskapsfaget. Du lærer å føre og avslutte et enkelt regnskap, egnet for små bedrifter og foreninger. Kurset gir også et godt grunnlag for deg som trenger en viss regnskapsforståelse i ditt daglige arbeid, eller som har tenkt å ta videre utdanning i regnskap.

Hvem er kurset for
Dette kurset er for deg som vil lære å føre enkelt regnskap med avslutning. Det er ikke krav til forkunnskaper i regnskap, men du bør ha grunnleggende datakunnskaper.

Dette lærer du

Vi gjennomgår blant annet disse temaene.

 • generelle regnskapsprinsipper og regler for bokføring
 • kostnader og inntekter, lønn og personalkostnader
 • inn- og utgående faktura og reskontro
 • mva. avslutning
 • enkel avstemming og avslutning både for enkeltmannsforetak og aksjeselskap
 • føring av skattekostnad
 • kalkyle og nøkkeltall

Gjennomføring
Kurset er en kombinasjon av undervisning i klasse (forelesninger og praktisk oppgaveløsing) og nettbaserte videoer som du gjennomgår mellom samlingene, på et tidspunkt som passer deg.  

Eksamen
Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minst 75 % oppmøte.

Regnskapskurs

Annonser