Regjeringen lover to herøyferjer ut året

Navarsete1
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete lover at ordningen med to ferjer på herøysambandet får fortsette ut året. Og hun jobber for at ordningen skal bli permanent. I tillegg får dønnasambandet større ferje.
– Vi har klart å frigjøre noen midler, uten at andre må betale gildet. Så langt har vi garantert suppleringsferje til Herøy ut året, ettersom det bare er årets budsjett vi har kontroll på.

Men målsettingen er at dette skal fortsette, at det blir et permanent tilbud med to ferjer. Det er lite hjelp i gode dager akkurat nå hvis man skal bli straffet seinere, sier Navarsete til Helgeland Arbeiderblad i dag fredag.

Samferdselsministeren har lagt merke til at sambandet Herøy - Austbø - Søvik er særdeles dårlig og hun har mottatt mange klager. Og hun har også merket seg at næringslivet i Herøy blomstrer.

– Det er så flott. Da skal vi selvsagt legge til rette for at det får lov til å utvikle seg videre, sier Navarsete videre til Helgeland Arbeiderblad.

Samferdsel viktig for Herøy – Jeg skjønner at næringslivet har vært forferdelig misfornøyde, og at ulempene har vært så store at de har vært til hinder for utvikling.

Man har nesten møtt veggen på ferjesambandet. Samferdsel er forferdelig viktig i samfunn som Herøy, sier Navarsete, som selv er fra Vestlandet.

– Jeg vet hva det handler om, sier hun til avisa.

Det var torsdag at nyheten om at Herøy er garantert suppleringsferje ut året, og at det settes inn ei større ferje i tidsrommet 20. juni til 20. august.

Større ferje på Dønna
Samtidig er det kommet garanti for at "Sigrid" på Dønna-sambandet blir byttet ut med ei storesøster som tar 20 flere biler.
Navarsete1
Samferdselsminisiter Liv Signe Navarsete.

Annonser