Registrering i forbindelse med koronavaksinering

Vaksinering

Herøy kommune ber folk som oppholder seg midlertidig i kommunen om å registrere seg dersom de ønsker koronavaksine i Herøy kommune. Dette gjelder spesielt de over 65 år, eller andre som er i risikosonen.

Herøy kommune har startet arbeidet med vaksinering for Covid-19. Foreløpig er det beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper som har blitt prioritert ut fra nasjonale bestemmelser. Deretter fortsetter vaksineringen ut fra en prioriteringsrekkefølge som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI). Trykk her for å se prioriteringsrekkefølge på FHI sine nettsider.

Registrering av dem som oppholder seg midlertidig
Kommunen har god oversikt over alle fastboende og disse behøver ikke å registrere seg. Fastboende vil bli kontaktet så snart det blir deres tur til å få vaksine.

De som oppholder seg midlertidig i kommunen oppfordres til å ta kontakt med legekontoret i Herøy på tlf. 75068050 for å bli registrert. Dette gjelder spesielt personer over 65, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Om koronavaksine
Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for sykdom av Covid-19.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Vaksinen er gratis for alle!

Annonser