Registrering av bålbrenning

Bål

Brannsjefen for Herøy kommune opplyser om at det er viktig å varsle all bålbrenning til 110-sentralen hos Salten Brann.

Brannsjef Tor-Åge Holand i Herøy kommune har fått en del signaler om at det foregår en del bålbrenning i Herøy. Han understreker viktigheten av at all bålbrenning varsles til Salten Brann, som har ansvaret for 110-sentralen.

Registrering av lovlige bålbrenninger kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder på tlf: 755 46 850 eller ved å bruke skjema nederst på nettsiden til Salten Brann. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at 110-sentralen ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen.

Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende
økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller om det kommer klager på grunn av røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av brannvesenet.

Ansvarlig må også melde inn til 110-sentralen når bålet er slokket.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:

  • Personalia (navn og telefonnr.)

  • Adresse/sted/koordinat der brenning finner sted

  • Hva brennes, og forholdene på stedet
    Herøy kommune gjør oppmerksom på at det er kun tillatt å brenne rent trevirke på bålet. Alt avfall skal leveres inn til godkjent avfallsmottak.

  • Tidspunkt for brenning

  • Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates

Kommer bål ut av kontroll, ring 110!

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Trykk her for å melde fra om utendørs brenning nederst på denne nettsiden til Salten Brann.

Dette må du vite før du tenner bål.jpg

Annonser