Regionsråds-møte i Herøy

aina_willumsen
Torsdag 13. og fredag 14. mars avholder styret i Helgeland Regionråd møte og denne gangen er møtet lagt til Herøy Brygge. Det er trænaordfører Aina Willumsen (bildet) som for tiden er styreleder i regionrådet.
De tilreisende styremedlemmene ankommer Herøy Brygge klokken 13 torsdag hvor det først serveres lunsj.

Selve møtet tar til klokken 13.34 og da skal politikerne først diskutere næringspolitisk samarbeid.

Deretter ser sakslista slik ut: 21/08: Referatsaker 22/08: Veipakke Helgeland 1 - etter fylkestingets vedtak 23/08: NTP 2010 - 2019 (Nasjonal Transportplan) Alternative finaniseringsløsninger/-modeller 24/08: Kraft fra land til norsk sokkel 25/08: NRKs dekning av Helgeland 26/08: Krisesenteret på/for ytre Helgeland 27/08: Utkast til strategiplan for HALD IKS 28/08: Saksbehandling oppdrettssaker 29/08: Samferdselsutfordringer/budsjett NFK 30/08: Kompetansesenter Valnesfjord 31/08: Ombygging Sandnessjøen videregående skole 32/08: Vindkraft SLeneset 33/08: Ilandføring 34/08: Helseplan for Helgeland 35/08: Oljepolitisk arbeid etter basevalg Victoria 36/08: Partnerskasavtale med NFK 37/08: NTP 2010 - 2019 Ny jernbanetrasé 38/08: Eventuelt

Torsdag spiser politikerne middag klokken 20 på Brygga, før de starter på nytt fredag klokken 08.30.

Siden ordfører Arnt Frode Jensen er reist til Oslo, er det varaordfører Elbjørg Larsen som ønsker velkommen til Herøy og representerer Herøy kommune på møtet.
aina_willumsen
Aina Willumsen

Annonser