Regionrådet møtes i Herøy

regionraad
Torsdag 19. og fredag 20. november møtes Helgeland Regionråd til møte på rådhuset i Herøy. Dette er et av regionrådets seks faste møter i året.
Helgeland Regionråd har 16 saker på lista når møtet settes torsdag 19. november klokken 16.00
 
SAKSLISTE:
66/09: Godkjenning av innkalling og sakliste.
67/09: Referatsaker og orienteringssaker. 
68/09: Bustadpolitiske utfordringane Husbanken ser Helgeland står ovanfor, og bruken av bustadverkemidlar i kommunane.
Orientering  v/ Mona Liss Paulsen, Regiondirektør
69/09: Felles krisesenter på Ytre-Helgeland.
70/09: Partnarskapsprogrammet, orientering status og innspel til handlingsplan 2010
71/09: Transportplan Helgeland fase 2
72/09: Breiband, utbygging og samarbeid. Orientering ved; Torbjørn Trane Jensen, Nfk.
73/09: Innstilling til fiskeri- og havbrukspolitikk, Landsdelutvalet fiskeripolitisk utvalarbeidet. Orientering v/ Stian Jensen rådgjevar LU        
74/09: Møteplan for fyrste halvdel 2010. 
75/09: Orientering om Toven v/ Helgeland Veiutvikling Bjørn Helge Hansen
76/09: Helseplan Helgeland fase to.
77/09: Olje- og gass utvalet Helgeland
78/09: Møte med Nordlandsbenken i Bodø
79/09: KOMOPP, status og vidare satsing
80/09: Fellessatsing på ”Folketalsutvikling og rekruttering”
81/09: Eventuelt. 
 
regionraad
Både ordfører Arnt Frode Jensen (fra venstre), rådmann Roy Skogsholm, dønnaordfører Ingunn Laumann og rådmann i Dønna Tore Westin møter i regionrådet.

Annonser