Regionrådet er samlet

oversikt2
Nøyaktig klokken 14 i dag torsdag ønsket regionsrådsleder Ingunn Laumann velkommen til møte i Helgeland Regionråd i kommunestyresalen i Herøy rådhus.
Etter at Laumann hadde orientert ønsket herøyordfører Arnt Frode Jensen alle tilreisende politikere og rådmenn velkomne til Herøy.
 
Han orienterte kort om kommunens utfordringer og fortrinn.
 
Fra Herøy møtte også Vegar Dalen (Frp).
 
Første punkt på Helgeland Regionråds møte i dag var så et to timer langt arbeidsmøte om regionsrådets strategiplan.
 
"Hvordan skal vi arbeide framover" var utfordringen fra daglig leder i Helgeland Regionråd Sissel Hesjedal.
 
Klokken 16 starter regionsrådet på bahandlingen av sakslista.
 


Rundt klokken 20.30 skal regionrådet spise middag på Herøy Brygge, for møtet fortsetter i morgen fredag.
 
 
Sakslista ser slik ut:

66/09: Godkjenning av innkalling og sakliste.
 
67/09: Referatsaker og orienteringssaker. 
 
68/09: Bustadpolitiske utfordringane Husbanken ser Helgeland står ovanfor, og bruken av bustadverkemidlar i kommunane.
Orientering  v/ Mona Liss Paulsen, Regiondirektør
 
69/09: Felles krisesenter på Ytre-Helgeland.
 
70/09: Partnarskapsprogrammet, orientering status og innspel til handlingsplan 2010
 
71/09: Transportplan Helgeland fase 2
 
72/09: Breiband, utbygging og samarbeid. Orientering ved; Torbjørn Trane Jensen, Nfk.
 
73/09: Innstilling til fiskeri- og havbrukspolitikk, Landsdelutvalet fiskeripolitisk utvalarbeidet. Orientering v/ Stian Jensen rådgjevar LU   
     
74/09: Møteplan for fyrste halvdel 2010. 
 
75/09: Orientering om Toven v/ Helgeland Veiutvikling Bjørn Helge Hansen
 
76/09: Helseplan Helgeland fase to.
 
77/09: Olje- og gass utvalet Helgeland
 
78/09: Møte med Nordlandsbenken i Bodø
 
79/09: KOMOPP, status og vidare satsing
 
80/09: Fellessatsing på ”Folketalsutvikling og rekruttering”
 
81/09: Eventuelt. 
oversikt2
Helgeland Regionråd.
Ingunn_Laumann
Ingunn Laumann orienterer om møtets gang.
strategiplan
Daglig leder i regionrådet Sissel Hesjedal ledet diskusjonen om regionsrådets strategiplan.

Annonser