Det vil bli utført både sprengnigsarbeid og graving i forbindelse med omlegging av trase for vann og avløp, og i den forbindelse vil deler av parkeringsplassen foran omsorgssenteret bli gravd opp. De som har mulighet anbefales derfor å parkere på parkeringsplassen på baksiden av helsehuset eller ved torget i Silvalen i den perioden arbeidet pågår.