Herøy kirke trenger ny og bedre vannforsyning for å kunne sette i drift sitt nye sprinkelanlegg til brannsikring.

- Onsdag 30. september og torsdag 1. oktober vil området sør for Herøy skole få redusert vanntrykk som følge av omkobling av den nye vannledniga til Herøy kirke. Dette vil pågå med en varighet på 2-3 timer per dag, opplyser kommunalleder 3, Roy Nilssen.