Redusert kapasitet til saksbehandling

Tor Henning Jørgensen ved rådhuset i Herøy

Herøy kommune har for tiden redusert saksbehandlingskapasitet på grunn av redusert bemanning.

- Problemene gjelder tekniske tjenester spesielt, men også andre saker som ikke er hastesaker. Vi må derfor be om å få bruke litt lengre tid enn det som vanlig på grunn av at vi for tiden har redusert kapasitet, sier fungerende Tor Henning Jørgensen.

Etter at tidligere rådmann Geir Berglund sluttet ble kommunedirektør i Dønna, Tor Henning Jørgensen, konstituert av kommunestyret som rådmann i Herøy fra 15. februar til 1. april 2021. For dette har han en ressurs på 20 prosent. I tillegg til rådmannsstillingen er det også kapasitetsproblemer i flere avdelinger.

- Vi klarer for tiden ikke å dekke raskt nok opp tomme stillinger. Det er derfor først og fremst nødvendig å holde fokus på det som er daglig drift, sier Jørgensen.

Bytte av saksbehandlingssystem
Herøy kommune har også i likhet med sine nabokommuner Dønna, Leirfjord og Alstahaug (HALD) også byttet saksbehandlingssystem siden nyttår. Dette har også ifølge rådmannen krevd store ressurser blant enkelte ansatte.

- Det er også svært beklagelig at hverken møtekalender eller postlister med tilhørende innsynsløsning foreløpig ikke har kommet i orden i noen av kommunene etter at vi gikk over til nytt system 22. februar. Dette skyldes imidlertid et teknisk problem som må løses av leverandøren og IKT-avdelingen i Alstahaug. Vi håper imidlertid at dette kommer i orden om kort tid, avslutter Jørgensen.

Annonser