Kurt Arild Nilsen på sportsbutikken sier til Herøyfjerdingen at de gjennom en toårsperiode har sett at det har tvinget seg fram ei endring i driften som følge av sviktende omsetning.

- Vi har sett på ulike muligheter og prøvd forskjellige løsninger med blant annet at jeg har skaffet meg andre inntekter. Dette medførte at vi måtte leie inn ekstrahjelp på sykkel. Omsetningen har imidlertid gått så mye ned de siste to årene at vi da har valgt å kutte tilbudet vi har hatt på sykler og ski (hardware). Dette medfører også at sykkelverkstedet blir nedlagt fra 1. september. Vi vil også ta bort alt som har med fotball å gjøre. Mens vi tidligere solgte rundt 200 par fotballsko i året er vi nå nede i under 20 par, sier Nilsen.

Endringen innebærer at Kurt Arild trekker seg ut av driften til sportsbutikken og satser fullt og helt på salg av båter.

- Dette ser ut til å være en ny geskjeft som ser ut til å fungere og det blir jeg å satse videre på. Vi vil nok også gjøre noen endringer på sportsbutikken etter hvert. Etter første halvår i år har vi hatt såpass stor nedgang i omsetningen og det tvinger seg fram endringer. Uten turister og andre tilreisende hadde vi nok vært nødt til å innstille driften for lenge siden. Denne næringen er enormt viktig for oss og andre butikker i Herøy. Dette må vi derfor huske å ta med oss videre og bygge på, sier Kurt Arild.

Kurt Arild medgir at det ikke har vært lett å kutte ut sykkeltilbudet på butikken. Gjennom de 15 årene de har holdt på har de solgt i overkant av 2000 sykler.

- Sykkel har vært min spesialitet i mange år og det er med tungt hjerte at vi nå ser oss nødt til å kutte dette tilbuset, sier Nilsen.

Fra og med i dag, torsdag 23. august selges sykler og fotballutstyr med 50 prosent rabatt. Fra slutten av oktober vil de også selge ut ski til halv pris.