Reduserer åpningstiden på teknisk enhet

1_teknisk_etat
Teknisk enhet i Herøy kommune vil fra kommende uke innføre redusert åpningstid for å øke produksjonen av plan-, bygge- og oppmålingssaker. Åpningstiden for publikum blir mellom klokken 10 og 14. I en overgangsperiode blir avdelingen stengt for publikum på onsdager.
Avdelingen har over tid opparbeidet seg et solid etterslep på plan-, bygge- og oppmålingssaker.
 
- Vi har problemer med å få behandlet sakene så fort som både vi og publikum ønsker. 
 
Vi har hatt en veldig fleksibel åpningstid og vært tilgjengelige hele dagen.
 
Oppstykkete dager
Det gjør at arbeidsdagen blir svært oppstykket og kompliserte saker hvor flere saksbehandlere er involvert blir vanskelig å få ferdigbehandlet, sier Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.
 
Det er årsaken til at teknisk avdeling i kommunen nå begrenser tilgjengeligheten og dermed åpningstiden.
 
- Vi regner med at folk bruker lunsj-pausen til å få gjort unna private ærender og har derfor lagt opp til åpningstid midt på dagen, sier Nilssen og legger til at hans etat selvsagt også kan nås på e-postadressen
post@heroy-no.kommune.no
 
Flere saker på kort tid
- Vi har konkludert med at god service ikke bare handler om å ta imot folk, men også sørge for at de får svar på søknadene sine.
 
På denne måten vil vi få produsert mer saker på kortere tid, avslutter Roy Nilssen.
 
Fra kommende uke blir altså onsdager stengt for publikum, mens du de andre dagene kan komme mellom klokken 10 og 14.
 
Teknisk enhet består ellers av Odd Sommersel og Svein Davidsen, som ikke var til stede da bildet ble tatt.
1_teknisk_etat
Reduserer åpningstiden: Fra venstre Roy Nilssen, Irene Dahl, Jonny Iversen og Arnt Isaksen.

Annonser