Realistisk storøvelse

bilkrasjoevelse_kutter_bilen
Det ble en meget realistisk øvelse for 35 personer fra Dønna og Herøy tilknyttet brannvesen, politi og helsevesen som i dag tirsdag var samlet til kurs i Herøy under ledelse av Norsk Luftambulanse. Og kurslederne var meget godt fornøyd med kompetansen den lokale innsatsstyrken.
- Det vi har sett i dag er kjempebra. Det er bare småting å rette på, sa blant annet Arild Rasmussen fra Salten Brannvesen som var en av kursholderne under en oppsummering på Herøy Brygge.

Meget samtrente Han fulgte opp med å si at brannmannskapene så veldig godt samtrente ut - til å ha trent så lite sammen.

- Jeg kunne faktisk ikke se at dette var to forskjellege brannvesen, sa Arild Rasmussen.

Og kursleder Bent-Krister Osbakk (ledende instruktør i stiftelsen Norsk Luftambulanse) sa også at personell ute i distriktene ikke står tilbake for noen.

- Mannskapert fra blant annet Oslo blir ofte overrasket over den høye kompetansen som finnes i distriktene, sa kurslederen som også var svært fornøyd med det han så fra den lokale innsatsstyrken i Dønna og Herøy.

Redde ut fra bil Øvelsen handlet om å redde liv etter en kollisjon med bil. Dette involverer både brannvesen, helsepersonell og politi.

Øvelsen foregikk ved Herøy Båthavn, og mange trodde nok til forveksling at det virkelig var skjedd en stor ulykke.

Her var det mye blinkende blålys, politibil, brannbil, ambulanse og mannskaper i ulike uniformer i stor aktivitet.

Samhandlingen ved å redde den skadde ut av bilen raskest mulig og få gitt riktig behandling og videre transport krever at mannskapene øver  på dette.

I dag ble de fire bilene fra bilslippet ved sentralskolen tidligere å dagen brukt til å simulere kollisjoner.

Alle etater i sving Da Herøyfjerdingen var tilstede spilte turnuskandidat Linda Bjørnsen en av de skadde.

Vi fikk se helsepersonell ta seg inn i bilen og starte førstehjelp, mens brannmannskapet gikk i gang med å strekke bilen ut etter sammenstøtet og få åpnet en dør.

Mens dette pågikk ble det simulert andre nødvendige tiltak for å få den skadde raskest mulig til sykehus.

Imponerende innsats En imponerende innsats ble vist. På første øvelse ble tiden målt til 16 minutter og 30 sekunder.

Den neste øvelsen var prikk lik den første. Da var den en gjenstridig dør som skapte trøbbel for brannmannskapene.

Men etter ikke så lang tid var den skadde bilføreren ute av den sammentrykte bilen.
bilkrasjoevelse_kutter_bilen
Brannmannskaper fra Dønna og Herøy i felles arbeid med å åpne bilen slik at ambulansepersonell kan få ut den "skadde" bilføreren.
bilkrasjoevelse_person_i_bil
Turnuskandidat Linda Bjørnsen spilte rollen som skadd bilfører.
bilkrasjoevelse_skadet_hentes_ut
Etter kort tid er den skadde hentet ut av bilvaket.
bilkrasjoevelse_samling
Etter hver av de fire enkeltøvelsene ble innsatsen vurdert. Her er det instruktør Arild Rasmussen (til høyre) som sier seg fornøyd.
bilkrasjoevelse_evaluering_brygga
Her bevilger innsatsstyrken seg kaffe mens de venter på kursledelsens mening om jobben som er gjort.
bilkrasj_kursledere
Bent-Krister Osbakk (til venstre) og Arild Rasmussen var godt fornøyde med mannskapene fra Dønna og Herøy i dag.

Annonser