Reagerer på villmannskjøring i lekeområde

2

Elevene på barnetrinnet ved Herøy skole reagerer på at det foregår villmannskjøring med mopeder og ATV-er i lekeområdet bak skolen.

Herøy skole har et fantastisk fint uteområde som også brukes mye til lek utenom skoletid. Nå reagerer både elever og lærere på at det foregår en del kjøring med både mopeder og ATV-er som fører til at lekeområdet blir oppkjørt. I tillegg foregår det også en del hærverk og forsøpling av området.

Herøyfjerdingen var og besøkte 2. klasse og det er tydelig at dette er noe som opptar ungene. De synes også at det er utrygt å være der når det pågår slik kjøring.

- De kjører rundt i akebakken og andre steder der vi skal leke. Noen har også griset til vinduene og døra med sennep og sjokolade.

- En gang jeg var her og lekte kom det en firehjuling og en motocross-sykkel og kjørte og da ble jeg redd og turte ikke å være der. Det ligger også masse søppel i gapahuken, sier elevene i 2. klasse.

Alle elevene gir uttrykk for at de synes det er utrygt å være i lekeområdet når det foregår slik kjøring, og de er alle enige om at det ikke burde være å lov å kjøre der. Nå håper de at det blir slutt på denne kjøringen og at de får ha lekeområdet i fred.

2
Elevene i 2. klasse peker her på området som kjøringen foregår.
2

Annonser