Reagerer på uheldig adferd blant trafikanter

Utspill fra FAU angående trafikksikkerhet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Herøy skole kommer her med en uttalelse angående uheldig adferd blant gående og syklende trafikanter.

FAU hadde på siste FAU-møte blant annet trafikksikkerhet, adferd og refleksbruk, eller rettere sagt manglende refleksbruk, på agendaen.

FAU har mottatt innspill fra flere foreldre som er bekymret for barns noe uheldig adferd som gående/syklende trafikanter. Det kan virke som at det i løpet av høsten har utviklet seg en ukultur med å skremme bilister ved plutselig å krysse veibanen rett foran bilene. Dette skjer etter mørkets frambrudd og i sentrum av Silvalen. Spesielt vanskelig blir det for en bilfører å se hva som skjer når våre barn som oftest hverken bruker lys på syklene eller er utstyrt med refleks. Tatt i betraktning at denne adferden også skjer når det er mørkt - og med våt asfalt som stjeler mye lys - er det kun en tilfeldighet at det ikke har skjedd ulykker med personskader. Snakk med barna deres om dette. Det er for sent når ulykken rammer oss!

FAU har en klar oppfordring til både voksne og barn om å ta ansvar for at alle kan ferdes langs veiene på en trygg måte. Vi er inne i den mørkeste perioden av den mørke årstiden. Det burde være en selvfølge at ferdes man ute etter mørkets frambrudd er refleks like naturlig å bruke som at man tar på seg ytterjekken. Reflekser i alle former og fasonger finnes helt sikkert i rikelig monn i skuffer og skap heime til dere alle. Oppfordringen er derfor: BRUK REFLEKS! 😊

Så ønsker vi også å oppfordre alle foreldre til å sørge for at barnas sykler er utstyrt med påbudt lys- og refleksutstyr. Når en sykler i mørket må en ha lys både foran og bak. Det er også påbudt med refleks bak og på pedalene eller pedalarmene.

LYKKE TIL OG TA ANSVAR!

Trafikksikkerhetshilsen fra
Oddbjørn Lorvik
FAU-leder

Utspill fra FAU angående trafikksikkerhet
FAU ved Herøy skole reagerer på uheldig adferd blant en del gående og syklende trafikanter. Fra venstre: Tonje Paasche, Linda Dahl Moe og Oddbjørn Lorvik.

Annonser