Reagerer på ruteforslag

oekern
Bjørn Økern i Polarbjørn i Brasøy er blant flere som reagerer kraftig på fylkeskommunens forslag for nye hurtigbåtruter. Også Inge Skauen i Havnomaden i Husvær mener at forslaget ser ut som et bevisst forsøk på å ødelegge eksistensgrunnlaget for distriktet og næringslivet.
- Når skal vi som ikke får informasjon gjennom Herøyfjerdingen, eller Grendeutvalget for den delen, få anledning til å gi vårt syn på høring om de foreslåtte nye rutetidene, spør Bjørn Økern.

- Ikke alle er er gangføre på informasjonsteknologi, men jo eldre folk blir desto mer avhengige av rutetidene blir man, tordner Økern.

Det som opprører mannen bak Polarbjørn i Brasøy er Nordland Fylkeskommunes forslag til nye hurtigbåtruter.

- Den som syr sammen rutetidene for hurtigbåtene i Fylket, Rolf Hauge, sier til Helgelands Blad: " - Vår vurdering er at ulempene blir minst, ved å gjøre det på denne måten".

Nederlag Litt av et nederlag hva? Jeg trodde at satsningen skulle lyde slik: - " Vår vurdering er at fordelene blir størst, ved å gjøre det på denne måten", sier Økern videre og stiller spørsmålet: 

- Er vi tilbake til de harde 20 og 30-åra? Var det noen som nevnte Reiseliv? Som honnørord kanskje? Var det noen som nevnte utvikling og Herøy sin satsing: Næringslivet? Kanskje?

Eller var det noen som nevnte bosetting i kommunen? Kanskje?

Vi har to aktører - som til sammen skaper vanntette skott mellom øyfolkets behov på den ene siden, - og Veolias kapitalistiske drift, og Fylkeskommunens sendrektighet på den andre siden.

Dette fører til avfolking. Er det ikke mulig å forstå såpass av dem som skal tale vår sak? Jo mer motstand - jo mer må det jobbes. Så enkelt er det. Rart at det også går an for politikere å gå seg vill i et sånt enkelt landskap, tordner Bjørn Økern videre.

Også Havnomaden reagerer Også Inge Skauen i reiselivsbedriften Havnomaden i Husvær -  også kjent som kommunelege 1 i Herøy, reagerer på forslaget til nye hurtigbåtruter.

I et lengre leserinnlegg i mandagens Helgeland Arbeiderblad skriver Skauen blant annet at det på samferdselskonferansen i Herøy 30. oktober i fjor ble gitt muntlig loving om at forslag til nytt ruteforslag skulle framlegges til høring før jul og at det ville være positivt for Herøy.

- Ved direkte spørsmål om dette også inkluderte sørøyene i Herøy ble dette også besvart med positiv bekreftelse fra fylkeskommunen.

Provokasjon Når så forslaget til ruteendringen kommer ut på høring 21. januar er det en direkte provokasjon å omtale ruteendringene som "straksløsninger", skriver Inge Skauen blant annet.

Som kjent iverksatte fylkeskommunen nye hurtigbåtruter ved skolestart 2008 uten at det var gjennomført høring med muligheter for innspill for brukerne.

Dette har ikke minst Herøy kommune gjentatte ganger reagert sterkt på.

Skauen mener videre at for befolkningen i sørøyene, og spesielt Sandvær, innebærer det nåværende rutetilbudet et drastisk kutt i kommunikasjonen med omverdenen.

Bevisst forsøk på å ødelegge - Det er nærliggende å påstå at  det er et bevisst forsøk på å ødelegge eksistensgrunnlaget for distriktet og næringslivet.

Det stimulerer heller til avfolking av distriktet med et så forringet transporttilbud for øyfolket, skriver Inge Skauen blant annet.

Hun avslutter med at sjelden har fylkeskommunen brukt så lang tid på et så slett og lite gjennomtenkt arbeid.
oekern
Bjørn Økern mener at forslaget til nye hurtigbåtruter vil fre til avfolking i ytterkretsene.

Annonser