Reagerer på omdisponering av ferger

Ordfører Elbjørg Larsen liker dårlig at ferger i Herøysambandet fungerer som reserveferjer i andre samband.

Ordfører Elbjørg Larsen er kritisk til at ferger i Herøysambandet brukes som reserveferger i andre samband og erstattes med gammelt materiell som ikke har nok kapasitet.

Ordfører Elbjørg Larsen har kontaktet Boreal og Nordland fylkeskommune og gitt utrrykk for sin bekymring over mangel på stabilitet i fergetilbudet. 

- Etter det nye fergesambandet ble tatt i bruk i 2005 hadde vi flere år med mye dårlig og lite trafikktilpasset fergemateriell. Dette førte til mye gjenstående trafikk. Da sambandet ble lyst ut på anbud og det ble satt inn to nye 50-bilers ferger, har trafikken blitt avviklet på en tilfredsstillende måte. Dette sambandet er blant de største Nordland fylkeskommune har ansvaret for, og det vokser, skriver ordføreren i en henvendelse til Boreal og fylkeskommunen.

- Herøy kommune er vertskap for Mowi region nord. Som kjent slaktes det titalls tusen tonn laks årlig. Det går ca 35 vogntog inn/ut av kommunen hver dag knyttet til Mowis aktivitet. Derfor er det viktig med stabilitet i fergetilbudet.

- Vi opplever at Boreal bruker «våre» ferger som reserveferger i andre samband. Når det skjer blir MF Stallovarre eller Hordaland satt inn i sambandet Herøy-Søvik. Dette er ikke tilfredsstillende, da disse fergene framstår som gamle og ikke har  samme kapasitet. Da sliter vi igjen med mye gjenstående trafikk. Næringslivet må kunne stole på at fylkeskommunen tilrettelegger tilbudet slik at det er forutsigbart, skriver ordfører Elbjørg Larsen til driftsleder Bjørn Inge Aune i Boreal.

- Nå er MF Stallovarre inne for Herøysund som skal på klassing. Det var forespeilet seks uker med denne løsningen, mnen det ryktes nå at dette skal gjelde i 12 eller i 18 uker framover.  Dette er helt uakseptabelt og ikke i samsvar med anbudet som gjelder i sambandet, og vil skape store problemer for vårt næringsliv, sier Larsen.

Herøysund ute til midten av november
Boreal svarer med at de forholder seg til kontrakt med Nordland fylkeskommune.

- Vi er nå inne i en periode hvor de fleste fergene skal på årlig verkstedopphold og da benyttes reservefergene rundt i de forskjellige områdene på den mest effektive måten. Reservefergene vi benytter nå har kapasitet på 38 og 60 personbiler, slik at i de fleste tilfellene brukes en overkapasitet. Boreal førsøker også å ha god dialog med næringslivet i områdene for å hjelpe til så godt som mulig i disse periodene, skriver Aune.

Ordfører Elbjørg Larsen er klar over at det i anbudet ligger krav om at erstatningen for ferger som tas ut skal være på 50 personbilenheter, men reagerer på at det settes inn gammelt materiell som ikke kan ta mer enn tre vogntog per tur. Etter å ha etterlyst svar på hvor lenge Herøysund blir ute får hun opplyst fra driftssjeg Aune at den vil være ute av sambandet til og med uke 46 (15. november) grunnet årlige verkstedopphold. Aune opplyser at det i denne perioden vil bli benyttet reservefartøy på sambandet og at han vil ha tett kontaktmed fabrikksjef Gunnar Hammarsland i Mowi for å vurdere vogntogtrafikken.

- Dette er langt ut over den tiden med erstatningsferger som er gjeldende i anbudet. Herøy kommune har forståelse for at fergene må på klassing og verkstedopphold. Det er likevel merkelig at det er ett samband som må ha erstatning over så lang tid. Det virker heller ikke som fylkeskommunen er opptatt av hvor stor næringstrafikk det er ut av kommunen.

- Poenget mitt er at når Herøysund erstattes med en tilsvarende ferge i personbilenheter (48-60) så samsvarer ikke det med det behovet næringslivet har. Den gamle ferga Stallovarre kan kun ta tre tomme trailere mens Herøysund kan ta seks. Jeg er derfor opptatt av hva erstatningsfergene får å si for behovet til næringslivet generelt og Mowi spesielt.

- Jeg tenker det er positivt at rederiet har tett kontakt med næringslivet og er tett på i vurderingen av behovet. Det kan jeg love at Herøy kommune også er, avslutter ordfører Elbjørg Larsen

Fergetrøbbel_biler i kø
Det er stor trafikk over fergesambandet mellom Herøy og Søvik.
Stallovarre
Den gamle ferga Stallovarre betjener for tiden B-ruta i Herøysambandet. Ferga ble bygd i 1978 og er 42 år.

Annonser