Reagerer på kantslått

kantslaatt1
Beboere i Fagervika på Sør-Herøy reagerer på kantslåtten som Herøy kommune har fått utført i området. Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen har forståelse for reaksjonene.
Mange beboere i Fagervika har henvendt seg til Herøyfjerdingen for å gi uttrykk for sin harme over hvordan det ser ut etter at veikantene er slått.
 
Det er også kommet reaksjoner på kantslåtten til Plan- og Utviklingssjefen fra andre områder av kommunen.
 
Og operatøren som Herøy kommune leide inn sier til Herøyfjerdingen at han er enig i at det ikke ble pent og at det ikke skal se ut på den måten.
 
Beklager
- Jeg beklager at det ble slik og får ta det som en erfaring slik at det blir penere neste gang, sier han og ønsker ikke sitt navn på trykk.
 
Også Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen i Herøy kommune er enig i at det ikke ble noe pent etter kantslåtten.
 
- Denne løsningen kommer ikke til å bli brukt i framtida.
 
Jeg har vært i kontakt med en del av velforeningene som har reagert og disse har sagt seg villige til å skoge og rydde opp for deretter å få dekket utgiftene.
 
Vurderer å bruke kommunens folk 
Det er spesielt uheldig i boligområder som ligger tett inn til veien, sier Nilssen.
 
 
Han har vurdert å sette kommunens folk på jobben med å rydde opp.
 
- Det må i så fall bli senere på høsten, etter at velforeningene har gjort det de kan, avslutter Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen.
kantslaatt1
Både Herøy kommune og operatøren som utførte kantslåtten beklager at det ble seende ut på denne måten.
kanstslaatt2
Bildene er fra Færøy i Fagervika.
kantslaatt3

Annonser