Reagerer på forslag om kutt i fergetilbud over Herøy

Tenna ved kai på Flostad

Ordfører Elbjørg Larsen og fabrikksjef Jan Erik Kvingedal ved Mowis fabrikk på Herøy har bedt om møte med samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) angående forslag om kutt i fergetilbudet mellom Herøy og Søvik.

Nordland fylkeskommune har sagt at de skal spare 60 millioner kroner på fylkesveg og fylkesvegferjer neste år. I den forbindelse har de sett på muligheten for å flytte turer mellom fergene i den hensikt å redusere skift på den ene ferga på sambandet mellom Herøy og Søvik. Disse planene faller ikke i god jord hos hverken kommunen eller fabrikken til Mowi på Hestøya.

I et brev til samferdselsråden fra 5. november 2019 ber ordfører Elbjørg Larsen om å komme i kontakt med fylkeskommunen i forkant av høringsrunden for kutt i sambandet Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy.

- For fylkeskommunen må det være likegyldig hvordan anløpsstrukturen er bare vi holder oss innenfor en økonomisk ramme, samtidig som man imøtekommer næringslivets og befolkningens behov. Vi kjenner de lokale forhold best og vil bidra med løsninger.

- Det har ofte vist seg vanskelig å komme med innspill – og få endringer i høringsrundene, da vi ofte opplever at det meste er bestemt på forhånd, skriver ordføreren til samferdselsråden.

I brevet skisserer det opp flere forhold når det gjelder fergetilbudet:

  1. Det er svært viktig å få på plass ferge fra Brasøy kl. 07.45, med anløp fra Flostad 08.15. Dette begrunnes med at det er opphopning av trafikk på tidspunktet og stort behov knyttet til arbeidspendling blant annet.

  2. Det er fortsatt viktig å beholde den siste fergeturen fra Herøy som vi har pr i dag, basert på næringslivets behov.

  3. Mowi AS som er storbruker av ferger har presisert overfor kommunen at det ikke er aktuelt å bruke Bjørn fergeleie før FV 828 er utbedret.

  4. Det må gå an å se på ferge fra Brasøy kl. 17.05 for reisende som skal til Søvik. Dårlig planlagt korrespondanse og pause for mannskapet gjør at turen tar over to timer.

Hvis noen turer skal ut av produksjonen for å imøtekomme dette, ber vi om at disse ses på tatt ut midt på dagen da behovet er minst.

Ber om møte
Den 4. desember 2019 ble det sendt en ny forespørsel fra ordfører til samferdselsråden der hun inviterer samferdselsråden til Herøy før nyttår, eller eventuelt møter han sammen med fabrikksjef i Mowi Jan Erik Kvingedal.

Det pekes i brevet på at man selv med to fergesamband mellom Dønna/Herøy og fastlandet sliter med kapasiteten selv om begge samband er lagt opp mot næringsliv, skole og arbeidspendling.

- Det er ikke forelagt oss, men det ryktes at det allerede er igangsatt arbeid med hovedsamband fra Dønna til Sandnessjøen og nedtrekk i ruteproduksjon over Herøy-Flostad. Dette blir lite forutsigbart for en bedrift som Mowi AS.

- Nå bør i høyeste grad Herøy kommune og Mowi AS få komme på banen i forhold til å si noe om behovene for næringstransport som gjelder vår kommune spesielt, skriver ordfører Elbjørg Larsen til samferdselsråden.

Elbjørg Larsen
Nyvalgt ordfører Elbjørg Larsen (Ap) har sendt flere henvendelser til samferdselsråden i Nordland om det planlagte kuttet i fergetilbudet over Herøy.
Jan Erik Kvingedal
Mowi AS som er storbruker av ferger har presisert overfor kommunen at det ikke er aktuelt å bruke Bjørn fergeleie før FV 828 er utbedret. Her ser vi fabrikksjef Jan Erik Kvingedal.

Annonser