I år er det 75 år siden Herøy idrettslag ble stiftet. I den anledning planlegges det et jubileumsarrangement 15. september. Til dette arrangementet kommer blant annet den dyktige imitatoren Kasper Foss og skal binde sammen programmet med sine gode parodier. Dette alene bør være nok til at herøyfjerdingen bør sette av denne datoen og møte opp til jubileumsarrangementet. Som en del av programmet inngår også den tradisjonsrike Herøymarsjen. Det er Gunn Lise B. Hansen som har tatt på seg denne oppgaven og allerede er i gang med å instruere de som skal gå marsjen.

Da Reidar Moursund hørte om disse planene i vår fikk han ideen til å skrive egen musikk til marsjen. Musikken er nå klar og på NRK Nordland i dag vil det bli et intervju med Reidar og Gunn Lise. Innslaget begynner litt over klokka 14.30.