Rådhuset holder stengt til 1. august

Rådhuset i Herøy

Rådhuset i Herøy kommune holder stengt for besøkende til 1. august 2020. Det er imidlertid fullt mulig å avtale møter over telefon.

Rådhuset i Herøy kommune har vært stengt for besøkende helt siden 12. mars 2020, da regjeringen på grunn av pandemisituasjonen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. På grunn av lite bemanning på servicekontoret i sommer ser rådmannen seg nødt til å fortsatt holde rådhuset stengt til fram 1. august 2020.

- Vi har nedbemannet og er veldig få på servicekontoret og er derfor veldig sårbar. Vi har også vakante stillinger og dette i sammenheng med ferieavvikling gjør det slik at vi ikke klarer å ha folk i mottaket til enhver tid, sier rådmann Geir Berglund.

Kan avtale møter
- Det positive er at det fortsatt kan komme folk på rådhuset etter avtale. På denne måten har vi også kontroll på hvem som har vært her dersom det skal komme et smittetilfelle, avslutter Berglund.

Rådhuset i Herøy kommune kan kontaktes på tlf. 75068000 eller på post@heroy-no.kommune.no.

 

 

Annonser