Rådhuset ferdig 1. juli

raadhus_malermester
1. juli står hele det nye rådhuset ferdig, en måned før tiden. Av praktiske hensyn er Byggmester Bratli og Herøy kommune enige om å ferdigstille hele nybygget samtidig, selv om kommunen da må vente to måneder "over tiden" med NAV-kontoret.
Herøy kommunes nye rådhuset er bare fire måneder unna ferdigstillelse. Det hele begynner nemlig å ta form også innvendig.

Spesielt gjelder det i den delen av bygget hvor NAV-kontoret og barnevernet skal holde til. Her er vegger kommet opp og elektrikere holder på med sine installasjoner.

Overleveres 1. juli Daglig leder i Byggmester Bratli AS i Sandnessjøen, Geir Arne Bratli, sier til Herøyfjerdingen bygget blir overlevert onsdag 1. juli.

- NAV-delen av bygget vil nok være ferdig tidligere, men her vil det tekniske føre til at vi utsetter åpning noe.

Faktisk kunne vi nok hatt NAV-kontoret ferdig til 1. april, slik først forutsatt. Men problemet er det tekniske anlegget som dels skal brukes av NAV og dels av kommunen.

Det vil være problematisk at en del av anlegget tas i bruk før det resterende anlegget, sier Geir Arne Bratli.

Opprinnelig 1. april Opprinnelig var tilbudet slik at NAV-kontoret skulle være ferdig til 1. april, slik kravet er. Videre skulle resten av rådhuset være ferdig til 1. august.

Men av ulike årsaker kom arbeidet med rådhuset sent igang og en ny avtale mellom Herøy kommune og Byggmester Bratli tilsier at hele bygget skal stå klar til å tas i bruk 1. juli.

Noe senere for NAV sin del, men en måned tidligere for resten av rådhuset.

Etter problemer med vann i grunnen og en høyspentmast som forsinket arbeidet i fjor sommer, mener Geir Arne Bratli at alle vansker er ryddet av veien.

10 - 15 mann i arbeid - Vi har nå seks - sju mann i arbeid. Med to - tre elektrikere, et par stykker fra ventilasjonsfirmaet vi kjøper tjenester fra og malerne som begynte mandag er det mellom 10 og 15 mann i arbeid i bygget nå, sier Bratli.

Og dette tallet vil stige utover våren, sier han.

- Vi setter inn en gjeng som skal arbeide med utvendige beslag, og senere kommer Rolf Edvardsen og Ronny Olsen igang med å planere tomta rundt bygget.

Antakelig vil vi ha rundt 20 personer i arbeid på det meste, avslutter Geir Arne Bratli.
raadhus_malermester
Maler Kato Strand, fra malerfirma Kato Strand, begynte mandag med sparkling av veggene i NAV-delen av rådhuset.
raadhus_sinus
Elektrikerne Arne Thoresen (t.v.) og Finn Jensen fra Sinus diskuterer løsninger for det elektriske anlegget.
raadhus_hall
Når du kommer inn i rådhuset vil du finne servisekontor og skranken i denne hallen.
raadhus_nav1
Her i NAV-delen av bygget er veggene kommet opp og man får en følelse av hvordan NAV-kontoret blir.
raadhus_inngang
Her blir inngangen til rådhuset, mot sør.
raadhus_avstand
Om litt vil et arbeidslag fra Byggmester Bratli starte arbeidene med utvendige beslag.

Annonser