Det er Trine B. Heggheim og Ali Hussain som arrangerer søndagens quiz på vegne av Herøy Frivilligsentral Møtestedet.

Både gamle og nye quiz-deltakere oppfordres til å komme.