Prosjektleder for barnevern

side_11_wanja
Wanja Brattli i Herøy kommune er ansatt som prosjektleder for interkommunal barnevernstjeneste for Herøy, Alstahaug og Dønna. Hun skal lede prosjektet fram til 1. januar 2010 når HALD-kommunene skal ha etablert en interkommunal barnevernstjeneste.
I prosjektperioden skal Brattli utarbeide avtaler mellom kommunene og sørge for at det blir avklart hvordan tjenesten skal organiseres, både administrativt, faglig og i den daglige utførelsen.

Det er rådmennene i de fire kommunene som utgjør styringsgruppa for prosjektet, mens en prosjektgruppe skal utarbeide forslag til avtaler og hvordan tjenesten skal utføres.

Den interkommunale barnevernstjenesten skal ha fysisk tilstedeværelse i alle deltakerkommuner. Det skal legges til rette for at ansatte i hovedsak skal ha sin arbeidsplass i kommunen der de allerede er tilsatt.

Herøy kommunestyre gjorde vedtak om å delta i ordningen 24. juni 2008. Alstahaug, Dønna og Herøy er enige om å fordele hovedoppgaven med store lovpålagte tjenester slik at de tre kommunene blir vertskommuner for hver sine områder.

Herøy kommune blir vertskommune for barnevern, mens Dønna skal være vertskommune for landbruk og Alstahaug for økonomi.

(Foto: Privat)
side_11_wanja
Wanja Brattli er ansatt som prosjektleder for interkommunal barnevernstjeneste for Herøy, Alstahaug og Dønna.

Annonser