Herøy kommune vil arrangere prøver i Norsk og samfunnskunnskap følgende datoer:

Dato Tidspkt.  Hva
22.02.23 kl. 09.00  Statsborgerprøve og samfunnskunnskapsprøve
13.03.23 fra kl. 09.00 Norsk muntlig
14.03.23 kl. 09.00 Norsk skriftlig

Oppmøte: Herøy voksenopplæring

Påmelding til: Aiste Knutsen, tlf. 950 50303 eller Marit Dahl Jørgensen, tlf. 412 60549.