Prøver for voksne innvandrere

Motestedet

Herøy kommune arrangerer prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven for innvandrere etter behov.

Birgit Fossheim i Herøy voksenopplæring ønsker få ut følgende Informasjon til innvandrere som skal søke permanent oppholdstillatelse og/eller norsk statsborgerskap:

Herøy kommune arrangerer prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven for innvandrere etter behov.

Kontakt Herøy voksenopplæring, tlf. 47908829, dersom du ønsker å ta prøve. Du kan også komme til Herøy voksenopplæring på Møtestedet onsdager etter klokka 1430 for informasjon og påmelding.

Norskprøver arrangeres to ganger i året. Neste prøve arrangeres i november/desember 2017.

Følg med på www.norskprøven.no eller ta kontakt med Herøy voksenopplæring dersom du ønsker å ta norskprøve.

Du må betale for prøvene.

Annonser