Prøver for innvandrere

Prøver for innvandrere

Herøy voksenopplæring arrangerer samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøven fredag 8. juni kl. 08.30 på rådhuset.

Herøy kommune arrangerer prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven for innvandrere etter behov.

Påmelding på www.samfunnskunnskapsprøven.no
Maks 10 personer.

Ved spørsmål kan du kontakte Herøy voksenopplæring tlf. 47908829 eller sende epost til følgende adresse: birfos@skole.iheroy.no.

Pris kroner 300,- som betales med kort på prøvedagen.

Øv til prøven
På samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til både Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven. 

Det er laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap. Oppgavene viser hvordan flervalgsformatet ser ut i Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Annonser