Lovund-brønnen trekkes fram som én av Statoils tre mest spennende letebrønner på norsk sokkel dette året.

Kan åpne ny oljeprovins
Den betraktes som en såkalt "high impact opportunity," men er også "high risk" i den forstand at sannsynligheten for at man finner noe er lav.

Norne er nærmeste offshore-installasjon og den ligger ca. 92 km unna.

Skulle det bli treff vil det mest sansynlig bety åpningen av en helt ny oljeprovins i Norskehavet. Letebrønnen 6610/10-1 Lovund skal bores ned til 2.932 meter av riggen West Alpha.

Riggen er tilknyttet selskapet North Atlantic Drilling som igjen er eid av selskapet Seadrill som driver oljeboring i hele verden. Det er den ikke helt ukjente John Fredriksen som er hovedaksjonær i selskapet.

Økt sikkerhet
På grunn av at denne prøveboringen foregår så nært land stilles det ekstra krav til sikkerhet. Statoil må blant annet derfor ha et fartøy med oljevernutstyr liggende i beredskap ved boreriggen når det bores i oljeførende lag.

Plattformsjef fra Herøy
En av plattformsjefene ombord på West Alpha er herøyfjerdingen Jan Tore Theimann. Vi har tatt oss en prat med han og han sier at arbeidet er kommet godt i gang og har gått som forventet.

- I starten gikk boringen sent, men dette stemte godt med de seismikkundersøkelsene som var gjort tidligere. Når vi treffer andre sjikt vil vil nok boringen gå mye raskere, sier Jan Tore.

100 ansatte
- Under boringen på Lovund-feltet er det ca 100 ansatte om bord i riggen til en hver tid. North Atlantic Drilling har ca 50 ansatte som er opptatt med selve oppdraget mens operatøren Statoil stiller med ca 50 ansatte i tilknytning til service, sier Theimann.     Få helgelendinger
Jan Tore forteller at det i tillegg til han selv er to som kommer fra Vega, en fra Sundøya i Leirfjord og en fra Alstahaug som jobber på riggen.

Bruker basen i Sandnessjøen
Jan Tore sier at West Alpha bruker basen i Sandnessjøen som forsyningsbase mens Brønnøysund benyttes som helikopterbase.

 Alle bilder: Jan Tore Theimann