Problematisk hyttesøppel

side_17_renovasjon
Etterlatt søppel ved enkelte offentlige kontainere har begynt å bli et stort problem, slik som på bildet ved ferjeleiet etter påskeferien for et år siden. Da uttalte lensmannsførstebetjent Svend Morten Reinertsen (bildet) at hyttefolket måtte skjerpe seg.
Herøy kommune skulle gjerne innført tvungen renovasjon også for fritidsboliger. Men siden kommunen er med i sammenslutningen SHMIL må alle ha felles regler.

Kommunene på indre Helgeland har ikke dette problemet og ønsker derfor ikke en slik ordning. Derfor kan Herøy kommune bare oppfordre fritidsfolket til å inngå frivillige avtaler med renovasjonsselskapet.

Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen oppfordrer ferierende i Herøy om å benytte seg av de fleksible ordningene avfallselskapet SHMIL har.

- Inngå avtale med SHMIL. Hytteabonnenter får gratis dunk ved bestilling av minimum en måneds renovasjon. Ellers betaler hytteabonnenter 228 kroner måneden for en dunk på 240 liter, sier Roy Nilssen.

Han understreker at søppelkontaineren på Flosta ferjeleie kun er ment for gjennomreisende.

- Men når folk kjører innom Flosta med søppel og drar igjen, da er man ikke gjennomreisende. Når det blir på den måten, vil ikke idylliske Herøy lenger være et sted hvor man ønsker å ha fritidshus. Slik ønsker vi ikke det skal være, avslutter Roy Nilssen.

Han håper den enkelte hytteeier skal inngå avtale med SHMIL om levering og henting av søppelet.
side_17_renovasjon
Lensmannsførstebetjent Svend Morten Reinertsen ba i fjor hyttefolket om å skjerpe seg. Etter påsken i fjor så det slik ut på ferjeleiet.

Annonser