Herøy Bil & Maskin fikk næringsprisen

I statuttene står det:
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere gründerånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles grundere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst.

Her er begrunnelsen som ble lest opp til prisvinneren:
Vinneren av næringsprisen 2023 er en servicebedrift som yter god hjelp når behovene melder seg. Hovedkundeforholdet er fra Herøy og Dønna. Bedriften er en pådriver for å ta imot unge for praktisk læring, både fra Herøy skole, men også lærlinger som er ferdig på vgs.

Selskapet er veldrevet siden 1980-tallet. Bedriften har utviklet seg fra å være i leide lokaler i Karsvika, til å bygge et eget verksted med kai og havn. Eieren av bedriften har gjennom alle år hatt lærlinger og således vært med å sikre rekruttering til yrket. Videre har det bidratt til at unge som vokser opp på Herøy også får seg arbeidsplass på Herøy.

Å ha et kvalitetsverksted på Herøy, gjør livet enklere for alle. Herøy og Dønna slipper å dra fra øyene for å få sørvet kjøretøyene sine. Bedriften som vinner næringsprisen i år er en stor leverandør av olje, filter og deler til oppretts- og havbruksnæringen.

Prisen var et kunstverk som er laget av årets herøydagskunstner Toril Bonsaksen. På grunn av at daglig leder Trond Vold var på reise ble premien mottatt av hans to døtre Eva og Mia som holdt en fin takketale. 

Frivillighetsprisen til Elin Hanssen

I statuttene står det følgende om prisen:
Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Her er begrunnelsen som ble lest opp til prisvinneren:
Vedkommende som vinner frivillighetsprisen i 2023 har i en årrekke stilt opp som trener i idrettslaget. Vedkommende har vært fast "inventar " i hallen i en årrekke, med badminton som tilbud. Først med egne barn, og nå når noen er uten egne barn på trening, så vier sin fritid for å gi kommunens barn og unge en meningsfull fritid. Vedkommende bruker uttalige timer i hallen hvert år. Vedkommende skal også ha æren for at det er fostret flere utøvere i sporten på høyt nasjonalt nivå.

Men like viktig som enerne er at det er takhøyde for alle, det vises en unik respekt enten du er 6 eller 66 år. Det er noen som må organisere reiser, trening, treningssamlinger mm, det har vedkommende også stått for. Uten frivillige ildsjeler blir det garantert mange barn og unge i Herøy som vil få en mer stusselig hverdag. Vedkommende har vært med å sette Herøy på norgeskartet.

Prisen er en pengepremie på kroner 10000 i tillegg til diplom. En svært rørt og beveget prisvinner holdt en fin takketale. 

Ingrid Kilvær Nilssen ble tildelt unge kunstneres pris

I statuttene står det:
Formålet med prisen er å gi unge kunstnere inspirasjon og muligheter til å videreutvikle seg, og skal også være en honnør til personer som gjør en god innsats innen kunsten på en eller annen måte. Kandidatene kan nomineres innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Her er begrunnelsen som ble lest opp til prisvinneren:
Vedkommende som er vinner av unge kunstneres pris for 2023 har utmerket seg over år. Vedkommende har gjort seg veldig bemerket innen sin gren og satt Herøy på kartet. Vedkommende har utmerket seg på nasjonalt nivå og vært på pallen ved flere nasjonale mesterskap. Når vedkommende er på Herøy bistår hun gjerne de yngre på trening og tar gjerne løpeturer med de som måtte ønske det, alt fra barna som sommercamp eller ordføreren vår.

Prisen består av pengepremie på kroner 10000 i tillegg til diplom. 

Vinneren var på stevne da prisen ble delt ut og hadde sendt en takkevideo som dessverre ikke nådde fram til de som stod for det tekniske under kulturkvelden. Vi velger derfor å vise den her.

Kulturprisen til Åge Johansen

I statuttene står det:
Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Herøy kommune, og skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid. Prisen tildeles en person eller organisasjon i Herøy, som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Her er begrunnelsen som ble lest opp til prisvinneren:
Vedkommende som vinner denne prisen i 2023 har utmerket seg i en årrekke. Ikke bare i kulturlivet, men rundt alt som skjer i kommunen. Det har vært alt fra trener i fotballen, til korist, alt av dugnader, og et stort engasjement gjennom Herøydagene. Vedkommende er alltid positiv og engasjert. Vedkommende tar imot alle med et varmt hjerte. Han lytter til barna som vokser opp på Herøy. Vedkommende har over mange år også opplært barna på Herøy til å bli gode medborgere, både gjennom sitt yrke, men og gjennom sitt engasjement i kommunen på alt som skjer.

Da jeg skulle kontakte vedkommende for å høre om han skulle på Kulturkvelden, svarte vedkommende: «selvsagt, jeg ble jo spurt i år og om å være frivillig og det er jeg jo så der skal jeg være». Prisen består av en pengepremie på kroner 10000 i tillegg til diplom. 

Det må nevnes at prisvinneren etter en liten pause på noen år nå er tilbake i hovedkomiteen for Herøydagan. Prisvinneren holdt en fin takketale da han mottok prisen.

Foto: Sigurd Sjåvik