Pris for å lage drømmested for ungdom

7_elevprosjekt_danielholmen
Hvordan skal et område se ut for at det skal være bra for ungdom å bo i Herøy? 10. klassingene ved Herøy sentralskole tok utfordringen fra rådmann Skogsholm og høstet heder, ære og penger på Horvamessen for sine gode løsninger. Neste uke skal elevene presentere dette i formannskapet.
- Vi tok utfordringen fra rådmann Roy Skogsholm som har laget oppgaven til oss:
 
”Lag et område som kan gjøre det bra for ungdom å bo i Herøy.”
 
Arealplanlegging
Med bakgrunn i arealplaner og kart har elevene gjort et skikkelig arbeid, sier kontaktlærer Kirsti Iversen når Herøyfjerdingen besøker 10. klassen ved sentralskolen.
 
Og sist fredag stilte grupper fra klassen på gründercampen under Horvamessen i Sandnessjøen.
 
I løpet av de tre timene konkurransen varte klarte disse to gruppene fra sentralskolen å lage så gode løsninger at den ene gruppen fikk 1. pris i klassen for arealplanlegging og 1000 kroner i premie, mens den andre gruppa fikk hederlig omtale.
 
Danielholmen
Prisvinnergruppa har ønsket å utnytte Danielholmen – like ved sentralskolen – og skape en idyll her.
 
- Vi har tenkt oss en plass for aktiviteter, kafé med TV-rom for å se fotballkamper og annet med hotell i andre etasje, forteller prisvinnergruppa som består av Guro Bjertnes Hansen, Andrea Hansen, Astrid Wennemo og Steffen Angel.
 
- Videre har vi tenkt å rydde fjæra slik at det blir en fin strand med vannsklie, båter og tube, forteller elevene og peker mot en krok på Danielholmen.
 
Gammel og ung møtes
- Dette kan også være en fint sted hvor gammel og ung kan møtes og gjøre trivelig ting sammen, sier 10. klassingene.
 
Et utebasseng med solsenger, som om vinteren blir til skøytebane, er også lagt inn i elevene planer for Danielholmen.
 
Videre finner vi baner for både volleyball og tennis i deres modell av drømmestedet.
 
Gruppen som fikk hederlig omtale på landbruksmessen fredag har tatt utgangspunkt i et område i Valsåsen på Nord-Herøy.
 
Her kom det i vår opp en skateboard-rampe og denne ble utgangspunkt for gruppas videre arbeid.
 
Valsåsen
- Vi har tenkt at det skal enkelt å få dette til, noe som også juryen brukte som en begrunnelse for å gi oss hederlig omtale.
 
Vårt drømmested skal kunne brukes av folk i alle aldre og dermed skal dette bli et møtested. Her finner vi en sandvolley-bane hvor nettet enkelt kan reguleres i høyden og en ballbinge.
 
Over målene i ballbingen skal det være basketballnett. Vi tenker oss også en gapahuk som kan brukes av både speidere og familie, sier gruppa som består av Vebjørn Olsen, Ana Maria Jakobsen, Kristin Heggheim og Sondre Bjertnes Hansen.
 
Og dette er absolutt gjennomførbart:
 

”Dette er så enkelt og overkommelig at det bare er for rådmannen å sette dette i verk” uttalte juryen blant annet om gruppas arbeid.
 
Fornøyd rådmann
Og rådmann Roy Skogsholm er meget fornøyd, både med elevenes engasjement og deres gode løsninger.
 
- Bakgrunnen for at jeg ga klassen oppgaven er at Herøy kommune hadde et samarbeid med Horvamessen og gründercampen for å engasjere ungdommen i samfunnsplanleggingen.
 
For kommunen var dette midt i blinken, ettersom vi manglet innspill fra de unge i arbeidet med arealplanleggingen.
 
Nå fikk vi det og arbeidet ungdommene har gjort er veldig verdifullt og godt. Vi tar dette med oss i det videre arbeid med arealplanleggingen for Herøy, sier rådmann Roy Skogsholm.
 
Onsdag 8. september kommer elevene i formannskapet for å presentere sine innspill.
7_elevprosjekt_danielholmen
VANT: Fra venstre Astrid Wennemo, Guro Bjertnes Hansen, Andrea Hansen og Steffen Angel med modellen av Danielholmen i hendene og originalen i bakgrunnen.
7_elevprosjekt_valsaasen
HEDERLIG OMTALE: Fra venstre Vebjørn Olsen, Ana Maria Jakobsen, Kristin Heggheim og Sondre Bjertnes Hansen.

Annonser