Prioriterte bosettingstiltak

15_oekt_bosettinggruppa
I går var styringsgruppa for økt bosetting i Herøy samlet og da sto prioritering av tiltak på sakskartet. Kommunedelplanen for økt bosetting skal legges fram for formannskapet 12. oktober.
Prosjekt Økt Bosetting har virkelig oppnådd resultater i form av økt innbyggertall.
 
Ta innflytting
Et av flere tiltak som har ført til dette er satsingen på å få nylig tilflyttede arbeidstakere til å registerere seg som herøyfjerdinger.
 
Bak satsingen står ikke bare prosjektleder Stig Neraas alene, men han har en styringsgruppe i ryggen som er sammensatt av kommunalt oppnevnte og representanter fra næringslivet.
 
Dette har vist seg å være en svært vellykket måte å gjøre det på.
 
Kommune og næringsliv sammen
Styringsgruppa for økt bosetting ledes av Elbjørg Larsen og hun har med seg Bjørn Lund, Eva Jenssen, Kjell Inge Jakobsen, Ellionor Zahl og Kurt Nilsen i styret. De to sistnevnte var ikke tilstede på møtet i går.
 
I tillegg er prosjektleder for ”Økt Bosetting” Stig Neraas med i gruppa.
 
Styringsgruppa prioriterte i går hvilke tiltak som skal inn på kommunedelplanen for økt bosetting.
 
Minst kostnadskrevende
I går valgte gruppa å prioritere de tiltakene som er minst kostnadskrevende.
 
- Vi skal ha nytt møte neste uke for å prioritere de mer langsiktige tiltakene. Kommunedelplanen for økt bosetting skal legges fram for formannskapet 12. oktober, opplyser Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
 
15_oekt_bosettinggruppa
Fra venstre Eva Jenssen, prosjektleder Stig Neraas, styreleder Elbjørg Larsen, Bjørn Lund og Kjell Inge Jakobsen.

Annonser