Alf Knutsen har nylig gitt ut en helt spesiell salmebok på Cappelen forlag. Dette er blitt ei flott bok som i tillegg til tekst og noter også inneholder et eget lydpanel der man kan høre på salmene. Boka inneholder også flotte malerier fra Helgeland av herøykunstneren Rolf Jørgensen. Salmene er spilt inn i stua til Alf, der han spiller klaver mens Kristin Kjemphol Lohne står for sangen. Dette er gjort for at salmene skal få et mest mulig «hjemmepreg».

Lørdag 21. november var Alf sammen med Kristin i Herøy kirke for å framføre noen av salmene samtidig som boka ble presentert. Arrangørene var nok spente på om ei salmebok kunne lokke herøyfjerdingene til kirka på en lørdagskveld og var nok derfor godt fornøyd med at over 60 møtte opp.

Flotte framføringer
Kristin Kjemphol Lohnes naturlige og flotte stemmeprakt sammen med Alfs stødige og uttrykksfulle pianospill førte til at salmene ble presentert på en meget god måte. Kirkas nye flotte lydanlegg bidro også til at dette ble en god opplevelse.

I tillegg til at Alf og Kristin framførte flere av salmene fra boka deltok også kulturskolen med flere innslag. De fire jentene Kaja, Martina, Lea-Kristine og Nila sang fint på flere salmer i tillegg at også kulturskolens rektor og eminente gitarist Reidar Moursund vakkert framførte sin egen versjon av den kjente salmen «O bli hos meg» på gitar.

Fokus på melodi
Konserten i kirka var fint lagt opp med en blanding av framføring av salmer, allsang og dialog mellom sogneprest Kari Sjursen og de ulike aktørene hvor de fikk spørsmål rundt boka i ren «Skavland-stil». Under samtale med Alf kom det fram at de 50 salmene i boka i hovedsak var valgt ut på grunn av at dette var flotte folketoner og fine melodier som han som kantor hadde et spesielt forhold til og likte godt å spille.

Kari Sjursen stilte forfatteren flere spørsmål rundt boka.

- Hvem har du lagd boka for?

- Jeg har i utgangspunktet lagd den til dem som ikke kan melodiene, men innser at den nok allikevel blir mest kjøpt av dem som kan dem fra før, sa Knutsen.

Har du et spesielt salmeminne selv?

- Jeg ble nok mer eller mindre motvillig tatt med i kirka sammen med mine foreldre og hadde vel ikke det helt store forholdet til salmer i min oppvekst. «Påskemorgen slukker sorgen» var nok en av dem jeg likte godt. Som 18 år gammel student var jeg i Royal Albert Hall i England og hørte et fantastisk kor og orkester framføre flere kjente engelske salmer, deriblant «Come All Ye Faithful» («Å kom nå med lovsang»). Dette var en mektig opplevelse og det var da jeg bestemte meg for å bli kirkemusiker, meddelte Knutsen.

Både nye og gamle bilder
Sjursen hadde også en prat med «illustratør» Rolf Jørgensen der han fortalte om et spennende og ærefullt oppdrag.

- Jeg er egentlig litt betenkt over at begrepet illustratør brukes da bildene ikke inneholder kirkekunst eller har noen direkte sammenheng med salmene, sa Jørgensen.

Jørgensen fortalte at bildene i boka strekker seg over et langt tidsrom og består av både nye og gamle bilder. Han uttrykte ellers at han var meget godt fornøyd med boka og måten bildene ble presentert på. Flere av hans bilder var også utstilt i kirka under konserten.

Rolfs malerier er hentet fra Helgelandskysten og er inspirert av Nordlands store dikter, Petter Dass og på denne måten passer de etter vår mening perfekt inn i boka.

Meget godt salg
Allerede etter halvannen uke var det solgt over 10 000 eksemplarer av den nye salmeboka til Alf. I følge forlaget er dette helt uvanlig og dette kan jo tyde på at Knutsen har truffet meget godt med sitt bokprosjekt.  Den har et samlet opplag på 20 000 og bare etter konserten på lørdag sikret de fleste seg opptil flere eksemplarer av den flotte boka.

Den nye salmeboka blir lagt ut for salg hos bokhandlere på en rekke steder i Norge.

- I Herøy vil den i første omgang bli solgt på blomsterbutikken til Tommy Eide når han om kort tid gjenåpner den i nye lokaler i den ombygde «fjøsen» på Hestøya, sier Knutsen.

Alf Knutsen er utdannet kantor fra Norges musikkhøgskole og arbeider i Rælingen menighet. Han er også opphavsmann til Barne-TVs Elias. Knutsen er fra Herøy og i 2007 ble han tildelt Herøy kommunes kulturpris.

Trykk her for å se en presentasjon av boka fra Cappelen forlag.