Postkassetrimmen 2008

FYSAK_01
Postkassetrimmen i Herøy er meget populær og bidrar i stor grad til at mange folk tar seg ut og trimmer. Her er registreringene av postkassetrimmen 2008 fra Staulen, Brasøy, Åkvikfjellet og Husvær.
REGISTRERING POSTKASSETRIMMEN – STAULEN 2008

1. Vesla Olsen 1205 ganger 2 Alfhild Karlsen 1112 ganger 3. Olaug Eide 1047 ganger 4. Tormod Karlsen 1043 ganger 5. Else Larsen 280 ganger 6. Anne Toril Johansen 214 ganger 7. Anne Grete Saupstad 204 ganger 8. Einar Johansen 195 ganger 9. Roy Marthinsen 132 ganger 10. Svante Karlson 127 ganger 11. Liv Karlson 121 ganger

-------------------------------------------------------

POSTKASSETRIMMEN - BRASØY 2008

276 personer har besøkt kassene i 2008

1. Laila Pedersen 1269 reg. 2. Anna Ebbesen 1013 reg. 3. Alf Karlsen 533 reg. 4. Eilif Edvardsen 360 reg. 5. Kitty Almendingen 74 reg. 6. Odd Almendingen 42 reg

------------------------------------------------------

REGISTRERING POSTKASSETRIMMEN - ÅKVIKFJELLET 2008

I 2008 har det totalt vært 2.250 turer oppe ved postkassen på Åkvikfjellet og skrevet seg inn i boken. En forbedring med ca.1000 turer sammenlignet med 1007.

Noen av de ivrigste er:

Navn + ant.ganger

1. John Svendsen 238 2. Tor R. Jørgensen 212 3. Jann Hanssen 140 4. Siw Hestmark 90 5. Jorunn Wold 76 6. Inger-Lise Jakobsen 66 7. Geir Wold 63 8. Berit Nilsen 63 9. Harry Nilsen 63 10. Svein-Cato Jakobsen 54 11. Leif Olsen 52 12. John-H. Angel 52 13. Bjørnar Olsen 45 14. Roy Skogsholm 45 15. Alfhild Karlsen 28 16. Tormod Karlsen 28 17. Aud Lundestad 28 18. Silje Wang 28 19. Mette Opland 27 20. Arnt Helge Johansen 27

------------------------------------------------------

REGISTRERING POSTKASSETRIMMEN - HUSVÆR 2008 Disse personer har gått flest ganger i Husvær:

1. Karin Johannessen 92 ganger 2. William Pedersen 70 ganger 3. Sissel Nilsen 67 ganger 4. Edel Johannessen 42 ganger 5. Sindre Zahl Frismo 29 ganger
FYSAK_01
Startpunktet for turløypa opp Åkvikfjellet.

Annonser