Politikerne i hovedutvalget ønsker å igangsette de to meget spennende tiltakene. (se egne saker om hver av disse annet sted her på siden)

Begge sakene skal imidlertid videre til både formannskap og kommunestyre. Allerede 21. september skal formannskapet behandle sakene.