Positiv test med Covid -19 på Herøy

Koronavirus

Det er 5. november 2020 påvist Covid -19 hos en person som oppholder seg i Herøy kommune.

Smitten har ingen sammenheng med den smittede personen som befant seg i kommunen i forrige uke.

Det dreier seg om importsmitte fra utlandet. Så langt er fem personer satt i karantene. Det er relativt lav risiko for fri smitte i lokalsamfunnet. Vi ber likevel befolkningen være særlig oppmerksom og teste seg hvis man får symptomer.  

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy

Annonser