Herøy kommune har i lang tid vært uten kinotilbud, men fra og med i september i år ble det opprettet et tilbud med kino en gang hver måned i Herøy skoles aula. Dette tilbudet ser ut til å ha blitt svært godt mottatt av herøyfjerdingene. Torsdag 16. oktober ble det først vist en barnefilm om Albert Åberg før filmkvelden sluttet med den norske storfilmen "Gåten Ragnarokk"

God kvalitet
Herøyfjerdingen var tilstede på den siste filmen og vi lot oss imponere over god bildekvalitet og lyd. De rundt hundre betalende så også ut til å like filmen og det kan derfor virke som om bygdekinoen allerede har fått mange tilhengere.

Prøver amfiet neste gang
Det eneste som noen av kinogjengerne har stilt spørsmål med, er hvorfor ikke amfiet brukes. Årsaken til dette skal være at det er en utfordring å få plassert den store kraftige prosjektoren slik at den ikke kommer i konflikt med publikum når de skal forflytte seg. Neste gang vil imidlertid kinomaskinist Kurt Molvik gjøre et forsøk med å bruke amfiet slik at alle får muligheten til å se filmen like godt.

10. klasse er arrangør
Under kinoforestillingene er det 10. klasse som står for kiosksalget og har ansvaret for å sette ut stoler og rydde etter forestillingen. I tillegg til salget i kiosken får de også prosenter av billettintektene og samlet gir dette en god sum med penger etter hver kinokveld. Pengene kommer nok godt med i reisekassen når de skal på skoletur til våren.

Les mer på bygdekinoens egen hjemmeside.
Trykk her