De sier nei til regjeringens forslag de mener vil medføre:

  • Økt bruk av midlertidige ansettelser
  • Lengre arbeidsdager
  • Mer pålagt overtid
  • Søndag som arbeidsdag for flere

Etter en henvendelse til blant annet barnehage, skole og helse får vi opplyst at streiken ikke vil få konsekvenser for kommunale tjenester.