Politirådet møtes vanligvis i lokalene til politiet i Alstahaug, men denne gangen møttes de på Herøy. Leder Elbjørg Larsen forteller at dette er første gang dette skjer siden hun ble ordfører. Elbjørg forteller at de også som alle andre har vært forhindret fra å møtes fysisk på grunn av pandemien de siste årene.

Elbjørg skryter av arbeidet som utføres i politirådet og synes de tar opp mange felles problemstillinger og gjør mange gode felles beslutninger. Hun forteller at de på dagens har hatt som hovedsak å få på plass et seks måneders engasjement som felles beredskapskoordinator med midler som de har fått fra Statsforvalteren.

Ifølge politistasjonssjef (tidligere lensmann) Tom Giertsen har felles beredskapskoordinator vært på agendaen i et par år og at det i utgangspunktet startet med kommunene hadde problemer med holde oppe sine beredskapsplaner og trengte å få inn kompetanse og bistand til dette feltet.

- Vi var inne i de fleste kommunene og bistod både akuttetater og andre i forhold til oppbygging av lokal beredskap. Jeg tenker da på alt fra beredskap på vei, vann og kloakk og det mer akuttmessige hvis det skjer ulykker. Når man i tillegg har en slik sikkerhetssituasjon som vi har fått i Europa så er denne stillingen veldig interessant i forhold til en type beredskapsplan som det er behov i forhold til dette feltet. Hverken kommuner eller offentlige etater har vært nok opptatt av og tenkt på matvareberedskap, vannberedskap og helseberedskap. Dette har vi sett veldig på under pandemien i forhold til det vi har på lager og hva vi klarer å få til. Det at hver kommune skal ha folk som jobber med dette feltet er nok en utopi, sier Giertsen.

Giertsen forteller at da det ble spilt inn at man ønsket å gå for en felles beredskapskoordinator så ble dette svært godt mottatt av Nordland fylkeskommune. Han forteller at de er en av de første som har fått midler til en slik stilling og at både nabokommunene i både nord og sør prøver å få til samme type arbeid.

Herøyfjerdingen vil komme tilbake til denne stillingen i en senere sak.

- Vi i politirådet ser at vi har mange felles områder som vi kan samarbeide om. Nå skal det lyses ut en stilling som SLT-koordinator der vi spleiser på utgiftene, sier Larsen.

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak og er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Giertsen er på lik linje med leder Elbjørg Larsen svært godt fornøyd med at det har fått på plass et interkommunalt politiråd der han og lederne i politiet møter alle kommunene på en felles arena.

- Dette forteller at det er gode samarbeidsevner mellom kommunene og at vi har felles mål innenfor beredskapsarbeid, ungdomsarbeid og forebyggende arbeid generelt, og at vi vet hva som rører seg i den enkelte kommune. Dette har vært en suksessfaktor fra dag en, sier Giertsen.

Han forteller at de også har fått i gang en rekke tiltak gjennom dette samarbeidet. Et eksempel er at han har fått alle kommunene med på et forebyggende arbeid mot ungdom og rus.

- Alle har klart å sette på ressurser på arbeid opp mot ungdom og det har også vært viktig å få en forståelse for at ungdommene våre ikke nødvendigvis bare er i en kommune. Vi kan treffe ungdom fra Herøy i Sandnessjøen og omvendt. En annen sak er at det også er viktig at politiet har et kontaktpunkt opp mot kommunene. Dere har ofte mye informasjon om hva som rører seg som vi ikke vet om, avslutter politistasjonssjef Tom Giertsen.

Kontordager på rådhuset i Herøy
Det tidligere lensmannskontoret har nå fått navnet politistasjonsdistrikt og Tom Giertsen er nå politistasjonssjef i Ytre Helgeland politistasjonsdistrikt der Herøy og Dønna har egen politistasjon med kontorsted på rådhuset i Herøy med kontordag to dager i uken. For tiden pågår det et arbeid med å få kontorlokalene ferdigstilt slik at de tilfredsstiller alle krav til lyddemping og sikkerhet.

Giertsen forteller at de nå holder på med å bemanne kontoret i Herøy, men at dette bare gjelder selve kontordriften. Han sier at de også vil være mye ute både på kveld- og ettermiddagstid.