Politirådet i møte

politiraad
Tirsdag 13. mai møttes politirådet i Dønna og Herøy på møterommet i rådhuset i Herøy. Møtet hadde kun et tema, nemlig politiets reaksjonstid i forbindelse med at hjelp blir påkalt.
På bildet ser du fra venstre (og nærmest) lensmann Edvard Børø klar med en lysbildepresentasjon, ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Roy Skogsholm, ordfører i Dønna Ingunn Laumann og dønnarådmann Tore Westin.

Ordfører Arnt Frode Jensen har i media uttalt seg svært kritisk til at politiet bruker svært lang tid på å komme når folk trenger hjelp.

Dette var da også tema på tirsdagens møte.

Politirådet hadde sitt første møte den 6. mars. I tillegg til konstituering av rådet, og undertegning av samarbeidsavtalen, var rusproblematikk temaet på møtet.

Politirådet består av lensmannen, ordførere og rådmenn fra begge kommuner. Helse- og sosialsjefene møter ved behov. Politirådet skal møtes 4 ganger i året.  

Mandatet for politirådet er i henhold til samarbeidsavtalen å legge til rette for bedret samhandling og informasjonsflyt på overordnet nivå og mellom forvaltningsnivåene.

Dette skal bidra til at mål og tiltak for et trygt lokalsamfunn enklere kan oppnås.
politiraad
Politirådet samlet på rådhuset i Herøy.

Annonser