- Det er ikke noe trivelig å ta avskjed med noen og egentlig slutter du litt tidligere enn jeg hadde regnet med. Jeg hadde egentlig tenkt at du skulle stå løpet ut til jeg ble pensjonist, men slik ble det ikke. Det er heller ikke å legge skjul på at dette har vært ei vanskelig tid både politisk og administrativt. Det å sitte i rettsak i 14 dager unner jeg ingen og er nok en større påkjenning enn mange tror, sa ordfører Arnt Frode Jensen.

Saken det dreier seg om er den mye omtalte helsehussaken der Contractor Bygg AS v/Jostein Arntsen og EntrepreTor saksøkte Herøy kommune. Søksmålet omhandler både prosjektleders interesse i saken, anbudsutlysning og behandling, samt ulik behandling av de forskjellige tilbyderne. Saken gikk for retten i Alstahaug tingrett i slutten av februar og begynnelsen av mars og det forventes at det faller dom i denne saken i løpet av neste uke.

Bygd for framtida
- Det er synd at denne saken skygger de prioriteringen som er gjort for å la folk få et godt tilbud på legetjenester og andre tjenester. Vi har også tatt høyde for at det blir flere oppgaver innen demensomsorgen og er i forkant av dette, sa Jensen.

Jensen gav uttrykk for at han hadde hatt et greit forhold til Sandbakken i den tiden han har vært rådmann. Han var også klar på at det var viktig å skille mellom sak og person.

- Nå har du bestemt deg for å bli pensjonist og jeg håper for din egen del at du har planer for pensjonisttilværelsen og får noe å fylle dagene med, sa ordføreren.

Kom aldri inn i ønsket marsjtakt
- Jeg hadde en ambisjon om å ha en større innflytelse i kommunen, men før jeg var ordentlig varm i trøya så falt vår kommunalleder for tekniske tjenester bort samtidig som vi kom opp i et søksmål. Jeg kom nok derfor aldri inn i den marsjtakten jeg ønsket. Jeg har hatt en kjempestøtte i mine kommunalledere og det er nok den beste ledergruppa jeg noen gang har hatt. Det har også vært nytt og krevende å forholde seg til det politiske system og for å være helt ærlig er den egentlige grunnen til at jeg sa opp min stilling at jeg etter hvert følte at jeg ikke hadde tilstrekkelig tillit.

Framoverlent kommune
- Jeg har hatt mange artige stunder i Herøy og føler virkelig at kommunen er framoverlent og har et høyt tempo og store forventninger. Når man kommer fra en innlandskommune som Tynset kan det nok også være en svakhet at man ikke klarte å følge nok med på dette tempoet. Når jeg får ting litt på avstand vil jeg se tilbake på mange hyggelige minner og bekjentskaper. Jeg er også begeistret over Arnt Frodes måte å være ordfører på. Han henger ikke over skuldrene og peker på detaljer og er en tydelig og god møteleder, sa Sandbakken.