Politikerne skal kurses

folkevalgtopplaering
6. og 7. februar skal kommunestyrets representanter sette seg på skolebenken for å lære mer om rollen som folkevalgte. Fra administrasjnen deltar rådmannen og ledergruppen.
Kursleder er Dag Ofstad fra bedriften Kompetansemegleren i Bodø. Hensikten med kurset er å gi de nye folkevalgte et innblikk i det kommunale systemet, i tillegg til å gi tidligere medlemmer en oppdatering.

Stikkord for hva politikerne skal gjennom: - Vårt politiske styringssystem - fra Stortinget/regjering/departement via (Fylkesting/Fylkesråd til kommunestyre/formannskap/utvalg, oppgavefordeling og hvordan disse jobber.)

- Folkevalgt i Herøy kommune. Nye roller - nye utfordringer. (Rollen som ombudsperson, styrerollen, politikerrollen.)

- Verdier, holdninger i et kommunestyre. (Blant annet om hvilke forventninger politikerne har til seg selv, til sine folkevalgte kollegaer og administrasjon.)

- Rettigheter og plikter

- Kommunens styringsverktøy: (Arealplan, strategisk plan, kommunedelplan, økonomiplan, årsbudsjett og andre planer.)

- Herøysamfunnets hovedutfordringer de nærmeste fire årene og 12 årene.

- Kommuneplanlegging satt i system som et overordnet arbeid i kommunestyret.

- Herøy kommunes planstrategi

- Herøy-scenarier år 2020 - Visjon Herøy kommune (Ditt drømme-herøy 2020, visjon Herøy, valg av visjon.)

- Hovedsatsingsområder i kommuneplanen (Fastlegging av hovedsatsingsområder)

Alle kommunestyrerepresentantene er innkalt, i tillegg til første vararepresentanter.

Fra administrasjonen i Herøy kommune stiller rådmann, næringssjef, økonomisjef, Helse-, Sosial- og Omsorgssjef, Oppvekst- og Kultursjef og Plan- og Utviklingssjef.
folkevalgtopplaering
Arbeidsheftet for folkevalgte "Sett dagsorden - grip mulighetene".

Annonser