Politikerbesøk på Herøy

Politikerbesøk Marine Harvest

Torsdag 31. august besøkte stortingskandidatene fra Nordland fylkets største lakseoppdretter. 

- Det er viktig for oss å gi politikerne fra landsdelen input fra hverdagen i havbruksnæringen, sier Roger Pettersen som er produksjonssjef i Marine Harvest i Nord-Norge. Sammen med fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen og kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad presenterte Pettersen selskapets aktivitet i fylket.

700 000 måltider hver dag
Marine Harvest har over 36 konsesjoner for oppdrett av laks i fylket, og har aktivitet i Sørfold, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Dønna, Herøy, Alstahaug, Brønnøy og Sømna. I 2016 produserte selskapet rundt 700 000 måltider hver eneste dag, året rundt.

- Jeg tror både vi og næringen må bli flinkere til å snakke om de enorme ringvirkningene næringen fører til. Bare her i fylket kjøper vi varer og tjenester av over 400 ulike leverandører. Det er alt fra den lokale elektrikeren, dykkertjenester og vask av nøtene i anlegget, forteller Roger Pettersen.

I løpet av dagen fikk politikerne omvisning på Marine Harvest sitt slakteri og de besøkte også oppdrettsanlegget Brattholmen.

På vedlagt bilde finner du deltagerne på møtet: Fra v: Produksjonssjef Roger Pettersen, fabrikksjef Odd Wik-Iversen, Bjørnar Skjæran(AP), driftsleder Ben Øksnes, Margunn Ebbesen(H), Dagrun Eriksen(KrF), Mats Hansen(V),  Åshild Pettersen(SV), kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad, Hanne Søttar(FrP). 

Tekst og bilde: Kristin Holseth

Annonser