Politiet har mottatt flere henvendelser om at folk kaster fra seg søppel, trevirke, glass, blikkbokser etc. på forskjellige steder i naturen i Herøy.

Siste melding kom inn da folk i en varebil var i ferd med å tømme avfall i det gamle grustaket ved Seløya. Politiet gjennomførte utrykning. Mennene samlet sammen det de hadde kastet, og bragte det til et sted som mottar slikt avfall.

Politiet oppfordrer herøyfjerdinger som har utenlandske håndverkere i arbeid, til å orientere disse om hvordan avfall skal håndteres i kommunen.

Politiet registrerer igjen at bilvrak og avregistrerte biler begynner å skjemme nabolagene i lensmannsdistriktet.

- Herøy skal ikke framstå som en søppelkommune - hva kan du bidra med for å motvirke?, spør lensmann Edvard Børø.

Båndtvang
Flere husdyrholdere er bekymret for løshunder. Det er registrert at hunder slippes løs bl.a. på Tenna, i områder hvor sauer beiter. Politiet gjør oppmerksom på at bl.a. husdyrholdere har rett til å avlive hunder som jager/forstyrrer husdyr og vilt nå i sommersesongen.

- Politiet oppfordrer spesielt huseiere som leier ut husrom til utlendinger som har hunder med, om å orientere disse om norske båndtvangsbestemmelser, eller henvise disse til politiet for videre informasjon, avslutter lensmann Edvard Børø.