Plutselig interesse for ledig betjentstilling

6_politi
Ti søkere har meldt sin interesse etter at det har blitt kjent at Herøy og Dønna jobber med å stille gratis bolig til disposisjon for lensmannsbetjent.
Til tirsdagens møte i formannskapet innstiller rådmannen på at Herøy skal delta i rekrutteringsprosessen. Fri bolig
Herøy kommune vil stille fri bolig til disposisjon i to år hvis betjenten bosetter seg i Herøy. Det er innstillingen fra rådmannen til tirsdagen møte i formannskapet.

Rådmannen innstiller videre på at kostnadene skal innarbeides i budsjettene ved første budsjettrevisjon etter at tiltaket er blitt aktuelt og at ordningen skal evalueres etter to år.

Betydelig interesse

Etter at det er blitt kjent at kommunene arbeider med en slik løsning har det blitt betydelig interesse for betjentstillingen ved lensmannskontoret. Det opplyses at 10 søkere har meldt seg.

Det har i lengre tid vært problemer med å rekruttere til ledige betjentstillinger ved Herøy og Dønna Lensmannskontor. Dette har igjen ført til problemer for å få til en tilfredsstillende vaktberedskap som ivaretar politiets tilstedværelse i Herøy og Dønna.

Denne problemstillingen ble drøftet i politirådets møte 23. september i år.

Flere klager
Politirådet har ved flere anledninger drøftet politiets manglende tilstedeværelse i Herøy og Dønna.
Det er kommet flere klager på dette forholdet og vi har fått noen medieoppslag som klart beskriver de problemene vi har med manglende tilstedværelse fra politiets side. Politiet mener å ha en tilfredsstillende vaktberedskap sett under ett i regionen. Dette betyr imidlertid at en må spille på mannskap lokalisert i Alstahaug eller andre steder.

Ledige stillinger
Det har i lengre tid vært problemer med å rekruttere til ledige betjentstillinger ved Herøy og Dønna Lensmannskontor. En stilling er allerede flyttet til Alstahaug.

Representantene fra kommunene i politirådet er bekymret for den oppståtte situasjonen og ønsker å vurdere et nærmere samarbeid mellom kommunene og Politiet for å rekruttere betjenter som kan bosette seg i Herøy eller Dønna.

Rekrutteringstiltak

Et godt rekrutteringstiltak er å stille fri bolig til disposisjon for en tidsperiode på 2 år. Dette betyr at den kommunen hvor betjenten ønsker å bosette seg må stille fri bolig til disposisjon i 2 år fra innflyttingsdato.

Dette er et betydelig økonomisk utlegg for kommunene. På den andre siden vil kommunen få økt tilskudd som følge av befolkningsvekst og vi oppnår en bedre beredskap/sikkerhet for innbyggerne.

10 søkere

Etter at det er blitt kjent at kommunene arbeider med en slik løsning har det blitt betydelig interesse for betjentstillingen ved lensmannskontoret. Det opplyses at 10 søkere har meldt seg.

Herøyfjerdingen omtalte tiltaket første gang tidligere i høst. (Se "Relaterte nyheter")

Denne saka ble første gang publisert på Herøy kommunes nettside mandag 22. november.
6_politi
10 søkere har meldt seg til den ledige stillingen etter at media skrev om saken.

Annonser