Planlegger omfattende jubileum

150aarsjubileum1
Harry Nilssen orienterte i går formannskapet om arbeidet med det store 150års-jubiléet til Herøy kommune i 2012. Nilssen leder en komité som blant annet jobber med å lage rammer for jubiléet.

I jubileums-komitéen har Harry Nilssen med seg Børge Evensen fra Helgeland Museum, Gerd Sjåvik fra Bygdebokutvalget og Helge Lenning, Herøy Historielag.

 

Tirsdag orienterte Harry Nilssen om jubileums-komitéens arbeid, og han konkluderte med at det er to områder det haster å komme igang med.

 

1. Gjøre avtale med en professjonell forfatter eller skribent med faglig tyngde innen historie som kan forestå arbeidet med et jubileums-skrift.

 

2. Gjøre avtale med en kunstner som kan lage en skulptur som skal avdukes under Herøydagan 2012.

 

Rådmann Roy Skogsholm mente at at disse avgjørelsene må tas før mai, slik at utgiftene kommer med i budsjettrevisjonen til sommeren.

 

Jubileumskomitéens med leder Harry Nilssen fikk i møtet fullmakt til å kontakt en skribent.

 

Ordfører Arnt Frode Jensen skal kalle inn til møte med blant annet rådmannen innen 14 dager for å klare videre framdrift.

 

Jubileumskomitéen oppfordrer lag, foreninger og organisasjoner til å bli med på å sette preg på hele 2012 med flere ulike markeringer. Alle på hver sine måter.

150aarsjubileum1
Leder for jubileums-komitéen Harry Nilsen (t.h.) orienterte i går formannskapet om planene.

Annonser