Plan for idrett og fysisk aktivitet på høring

Plan for idrett og fysisk aktivitet - høring

Herøy kommune ønsker innspill på "Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2020-2024" innen 13. juli 2020.

Formannskapet vedtok 19. mai 2020 følgende vedtak i sak 32/20:

  1. Herøy kommune melder om oppstart av arbeid med Plan for idrett og fysisk aktivitet

  2. Planprogrammet legges ut til offentlig høring

  3. Arbeidsgruppen utvides med 1 repr. fra Herøy IL og 1 repr. for politikere – Morten Hanssen

Planprogrammet kan leses i sin helhet på Herøy kommunes hjemmeside ved å trykke her.

Ved innspill, kontakt Herøy kommune:

Silvalveien 1, 8850 Herøy
post@heroy-no.kommune.no

Frist for innspill: 13. juli 2020

Annonser