«MK Faxen» er en 70 fots vernet kutter fra 1916. Det er enda flere ledige plasser fra Dønnes til Herøy og mulighet for å bli med til Alstahaug.

- Det er anledning å ta med sykkel om bord

- Pris kr. 150,-

- Påmelding til Solveig Seines på ss7882@kirken.no 
  eller tlf. 908 37 896.

Pilegrim i Nord
Med prosjektet Pilegrim i Nord arbeider Sør Hålogaland bispedømme for å skape en godkjent pilegrimsled fra Trondenes til Nidaros.
Pilegrimsleden starter i Bodø 20. juni, ankommer Dønnes 22. juni og fortsetter dagen etter til Herøy. En gruppe starter noen dager før og kommer til Herøy 20. juli.

PROGRAM PÅ HERØY

20. JULI:
19.00 Ankomst Herøy, servering av mat på museet
20.00 Kveldssamling i kirken
21.00 Vandring på museet og prestegårdshagen. Åpen kirke

23. JULI:
17.30 Ankomst Herøy
18.00 Servering av mat på museet
19.00 Kveldssamling i kirken
20. 00 Vandring på museet og prestegårdshagen. Åpen kirke

Alle er hjertelig velkommen til arrangementet på museet og kirka sammen med pilegrimene.