Permitterer 50 - 60 fra desember til mars

4_laks
Marine Harvest permitterer mellom 50 og 60 ansatte fra desember til mars. Dersom en linje nummer to blir igangsatt på filétfabrikken kan noen av disse få jobb her. Fabrikksjef Kjell Stokbakken mener MTB-ordningen er årsak til problemene.
- Vi må sette ned farta i produksjonen som en følge av MTB-ordninga som får uheldige bivirkninger for oss, sier fabrikksjef Kjell Stokbakken til Herøyfjerdingen.   Montere filétlinja Stokbakken sier, som et appropos til vår sak om mulige utvideleser tidligere i dag, at det også er mulig at bedriften vil bruke den rolige permitteringstiden til å montere den nye filétlinjen.   Dermed slår nyheten om permitteringer den positive nyheten om utvidelser litt ihjel.   For etter tre kvartaler med økning i innbyggertaller er det flere av de som står i fare for å bli permittert som vil fortsette å være i Herøy.   I næringsforeninga I dagens møte i næringsforeningen dukket dette spørsmålet opp og til det svarte produksjonsassistent Eva Jenssen at de ansatte er informert om saken.   Hvem som blir permittert er derimot er spørsmål om både ansinietet, kompetanse i tillegg til at sosiale forhold vil spille inn.   Gjør det vanskelig  Før gårsdagens åpning av Herøy Marine Næringspark sa fabrikksjef Kjell Stokbakken at det er MTB-ordningen som gjør det vanskelig for Marine Harvest å holde jevn aktivitet.   Men Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen avviste at forskriftene var til hinder.   MTB-ordningen  MTB-ordningen er en måte å regulere mengden fisk innen hver enkelt konsesjon. Tidligere ble dette regulert med at hver konsesjon var begrenset til et visst antall kubikkmeter.   I den kalde vintertiden med lav tilvekst på fisken er det dermed svært ulønnsomt å slakte.   I en periode ble også konsesjonene begrenset ved hjelp av fórkvoter, noe som i praksis gjorde at oppdretteren var fri for laksefór i desember.   MTB står for "Maksimal Tillatte Biomasse".    Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen har flere ganger fått kritikk for denne forskriften.   Blant annet fordi bedrifter har vært nødt til å permittere ansatte. Til nettavisa Fish.no sa hun i mars:   Miljømessig bærekraft - For å oppnå vekst og utvikling på lang sikt må havbruksnæringen imidlertid drive innenfor rammene av miljømessig bærekraft, uttaler Berg-Hansen.

Berg-Hansen minner også om at hun i fjor høst satte beslutningen om den bebudete veksten i oppdrettsnæringen i 2010, på vent på grunn av lusesituasjonen.   Gjennomsnittsmåling Videre påpeker statsråden at en overgang til gjennomsnittsmåling av MTB kan gi langt større vekst for næringen, enn den bebudete økningen som er satt på vent.

- Jeg er godt kjent med at flere har tatt til orde for gjennomsnittlig måling av MTB, men overgang til en slik ordning vil uten tvil gi et stort rom for produksjonsvekst – langt større enn veksten som i fjor høst ble bebudet for 2010, sier Berg-Hansen videre til fish.no.   Miljøutfordringer
- Jeg mener at det nå er viktigst at vi fokuserer på de uløste miljøutfordringene. Det mener jeg at også næringen er tjent med, både på kort og lang sikt, sier hun.   Herøyfjerdingen kommer tilbake onsdag med mer om denne saka.
4_laks
50 - 60 ansatte på Marine Harvest må ut i permisjon fra desember til mars.
4_stokbakken_informerer
I går tok fabrikksjef Kjell Stokbakken MTB-ordningen opp med statsråd Berg-Hansen.

Annonser